سرویس:اخبار پردازش سیستم یلدا
تعداد بازدید : 3803 - تاریخ خبر : 1396/08/24 - 02:50
شرکت در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
شرکت پردازش سیستم یلدا، در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، شرکت کرده است. پردازش سیستم یلدا را می‌توانید در غرفه شماره ۵۴ شبستان مصلی امام خمینی ببینید
شرکت پردازش سیستم یلدا، در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، شرکت کرده است. پردازش سیستم یلدا را می‌توانید در غرفه شماره ۵۴ شبستان مصلی امام خمینی ببینید
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir