سیستم مدیریت اخبار

دسته بندی اخبار

دسته بندی اخبار

برای خبر هایی که دارای دسته بندی می باشند استفاده میشود.

بیشتر
تایید اخبار

تایید اخبار

برای تایید خبر توسط سردبیر از این بخش استفاده میشود.

بیشتر
ثبت خبر

ثبت خبر

برای ایجاد خبر و تایید خبر از این قابلیت استفاده میشود.

بیشتر
پیوندها

پیوندها

 این بخش از سایت معمولا لینک به سایتهای همکار و یا سایتهایی که با موضوع سایت شما ارتباط موضوعی دارند را معرفی کرده و در سایت شما نمایش داده می شوند.

بیشتر
چندرسانه ای

چندرسانه ای

این بخش برای ایجاد گالری استفاده میشود.

بیشتر
منو

منو

برای ساخت تمامی منوهایی که در وبسایت استفاده میشود

بیشتر
صفحات

صفحات

امکان ایجاد گروه های صفحات بصورت چند مرحله ای و نامحدود

بیشتر
خبرنامه

خبرنامه

از طریق سرویس خبرنامه پورتال، اطلاعات و محتوای مورد نیاز کاربران پس از ثبت نام و عضویت ایشان در پورتال به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد. به کمک سرویس خبرنامه کاربران می توانند اخبار دلخواه خود را در بخش های مختلف خبری دریافت نمایند. همچنین این سرویس ...

بیشتر
اشتراک خبری (RSS)

اشتراک خبری (RSS)

بنا بر تعریف، یکی از کارکردهای پورتال جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و تجمیع آن در یک پورتال برای دسترسی به اطلاعات و خدمات دسته بندی شده می باشد. از سوی دیگر اغلب سازمان ها تمایل دارند اخبار تولیدی خبرگزاری ها و یا سایر سازمان های مرتبط را بر روی پورتال خود ...

بیشتر
تقویم رویدادها

تقویم رویدادها

مدیریت اطلاع رسانی رویدادهای سازمان عموما از جمله وظایف واحدهای روابط عمومی است. از طریق این سرویس این امکان وجود دارد تا پس از ثبت رویدادهای سازمان نسبت به اطلاع رسانی این رویدادها اقدام شود.

بیشتر
نظرسنجی آماری

نظرسنجی آماری

سرویس نظرسنجی این امکان را فراهم می سازد تا سازمان بتواند نسبت به موضوعات موردنظر خود به افکارسنجی بپردازد. نظرسنجی از طریق این سرویس می تواند به دو شیوه آماری و پرسشنامه ای انجام پذیرد.
در شیوه نظرسنجی آماری مشابه روال های شناخته شده ...

بیشتر
مدیریت اخبار

مدیریت اخبار

سرویس مدیریت اخبار امکان تولید، ارسال، ویرایش، صفحه آرایی و انتشار اخبار را به مدیر پورتال می دهد. ارائه خروجی های مختلف از اخبار مانند اخبار مهم (Top News)، آخرین اخبار (Latest News)، تازه ها و ... از دیگر ویژگی های این سرویس است. با استفاده از این سرویس ...

بیشتر