گفتگوی متنی (Text Chat)

علاوه بر امکان کلاس مجازی که به وسیله آن استاد با دانشجویان می تواند ارتباط صوتی و تصویری زنده داشته باشد. گفتگوی متنی نیز این امکان را به استاد و دانشجویان می دهد تا با هم ارتباط زنده متنی داشته باشند. استاد می تواند به صورت زمانبندی شده زمانی را برای دانشجویان تعیین نماید که با هم آنلاین بشوند و سوالات خود را از استاد در این محیط بپرسند. در مواقعی که سرعت اینترنت افراد به آنها اجازه نمی دهد که ارتباط صوتی و تصویری برقرار نمایند گفتگوی متنی راه حل مناسب تری خواهد بود.