ثبت نام و پرداخت آنلاین

دو مفهموم وجود دارد. یکی "عضویت" و دیگری "ثبت نام" که خوشبختانه هر دو مورد در سامانه مدیریت آموزش مجازی مکتب مجازی به خوبی دیده شده است. برای عضویت و شناسایی در سامانه روش های زیر وجود دارد:

 • عضویت از طریق فرم عضویت سامانه، شناسایی از طریق رایانامه
 • عضویت دستی توسط مدیریت سامانه
 • پایگاه داده خارجی
 • CAS Server (SSO)
 • FirstClass server
 • IMAP Server
 • LDAP Server
 • MNet authentication
 • Use an NNTP server
 • ممنوع‌الورود
 • ورود آزاد
 • PAM (Pluggable Authentication Modules)
 • POP3 server
 • RADIUS server
 • Shibboleth
 • Web services authentication

در مورد ثبت نام که فرآیندی است پس از عضویت و برای ورود افراد به دوره های آموزشی تعریف شده استفاده می شود هم روش های متفاوتی وجود دارد:

 • ثبت نام به وسیله ماژول پرداخت آنلاین (تولید شده توسط مکتب مجازی)
 • Category enrolments
 • هم‌دوره‌ای‌های همگام (Cohort)
 • پایگاه داده خارجی
 • Flat file (CSV)
 • دسترسی مهمان
 • IMS Enterprise file
 • LDAP
 • ثبت نام دستی
 • Course meta link
 • MNet remote enrolments
 • PayPal
 • و سیستم خود ثبت نامی

البته مسلما علاوه بر این روش ها می توانید از مکتب مجازی درخواست کنید تا روشی را برای نیاز خاص شما طراحی و تولید نماید.