خبرنامه

از طریق سرویس خبرنامه پورتال، اطلاعات و محتوای مورد نیاز کاربران پس از ثبت نام و عضویت ایشان در پورتال به آدرس پست الکترونیکی آنها ارسال می گردد. به کمک سرویس خبرنامه کاربران می توانند اخبار دلخواه خود را در بخش های مختلف خبری دریافت نمایند. همچنین این سرویس امکان ایجاد، تنظیم و ویرایش دستی خبرنامه و ارسال اخبار برای کاربران منتخب را فراهم ساخته است. از دیگر ویژگی های این سرویس می توان به امکان تنظیم دوره زمانی ارسال خودکار خبرنامه، قابلیت تعریف سرفصل برای گروه های خبری و ... اشاره نمود.
 قابلیت و امکانات
  • امکان تنظیم دوره زمانی ارسال خودکار خبرنامه
  • امکان مشاهده آرشیو خبرنامه های ارسالی برای راهبران پورتال
  • امکان ایجاد و ویرایش دستی خبرنامه از بخش های محتوایی مختلف پورتال
  • امکان اشتراک در خبرنامه توسط کاربران عضو و غیر عضو پورتال
  • امکان جستجو و حذف مشترکین خبرنامه توسط مدیرپورتال