تقویم رویدادها

مدیریت اطلاع رسانی رویدادهای سازمان عموما یکی دیگر از وظایف واحدهای روابط عمومی است. از طریق این سرویس این امکان بوجود خواهد آمد تا پس از ثبت رویدادهای سازمان نسبت به اطلاع رسانی این رویدادها اقدام شود. در این گام سرویس تقویم رویدادها می تواند به عنوان یک سرویس اطلاع رسانی، اعلام کننده برنامه های کاری سازمان، نظیر همایش ها و کنفرانس ها و جلسات عمومی و یا حتی برنامه های کاری افراد باشد. امکان تنظیم یک رویداد برای یک گروه کاربری خاص و امکان تنظیم ابزارهای یاد آوری و اطلاع رسانی مانند پیام کوتاه (SMS) و پست الکترونیکی بر روی رویدادهای ثبت شده از دیگر امکانات این ابزار است.
 قابلیت و امکانات
  • تنظیم نمایش تقویم رویدادها به دو صورت شمسی
  • امکان طبقه بندی رویدادها
  • امکان ثبت رویدادها، جلسات کاری، مناسبت ها، تعطیلات، رویدادهای شخصی کاربر، کنفرانس ها، همایشها، مناسبت های ملی و آیینی
  • قابلیت یادآوری مناسبت ها، قرارها و یا جلسات کاری با ارسال ایمیل و یا پیام شخصی و تعیین زمان یادآوری به کاربران و یا گروه های کاربران
  • نمایش تقویم رویدادها به صورت روزانه، سالانه، ماهانه و یا هفتگی و قابلیت متمایز نمودن روزهای دارای رویداد
  • امکان افزودن بلاک تقویم ماهانه به صفحات
  • امکان الصاق فایل به رویداد
  • امکان تکرار رویداد در روز مشخصی از هفته و یا در ماه و یا چند ماه یکبار
  • امکان تعیین رنگ پیش زمینه، متن و دور قالب یک رویداد در تقویم ماهانه
  • امکان تعیین حقوق دسترسی به رویدادها