نمایش اطلاعات کامل برای هر کالا

یکی از مشکلات فروشگاه سازهای اینترنتی کمبود اطلاعات ارائه شده به مشتری نسبت به حالت فروش سنتی محصول می باشد . در اینجا امکانات زیادی برای ارائه ی اطلاعات کامل در مورد هر محصول پیش بینی شده است که از طریق آنها می توانید محصول خود را از همه جهات معرفی نمایید .