پیشنهاد ویژه

با تعریف پیشنهاد ویژه در فروشگاه اینترنتی خود، تعریف یک ضرب الاجل چند ساعته برای خرید، مشتریان خود را ترغیب و تهیج به خرید بیشتر کنید.

تجربه نشان داده ماژول پیشنهاد ویژه می تواند فروش محصول شما را در بازه های زمانی خاص چندین برابر کند.