کوپن تخفیف

امکان تعریف کوپن های تخفیف به شما کمک می کند به مناسبت های مختلف مشتریان خود را برای خرید بیشتر ترغیب کنید. کوپن های تخفیف به دو صورت قابل تعریف اند: کوپن های یک بار مصرف که برای یک مشتری خاص ایجاد می کنید و برای او از طریق پیامک یا ایمیل ارسال می کنید . کوپن هایی که چند بار مصرف هستند و برای همه ی مشتریان تعریف می کنید. هر کوپن یک عبارت با معنی یا بی معنی است که فقط شما و کسی که می تواند از آن استفاده کند از آن اطلاع دارد .