شرکت در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

تعداد بازدید : 3803 - تاریخ خبر : چهارشنبه 24 آبان 1396 - 02:50  

شرکت پردازش سیستم یلدا، در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، شرکت کرده است.

پردازش سیستم یلدا را می‌توانید در غرفه شماره ۵۴ شبستان مصلی امام خمینی ببینید

شرکت پردازش سیستم یلدا، در یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، شرکت کرده است.

پردازش سیستم یلدا را می‌توانید در غرفه شماره ۵۴ شبستان مصلی امام خمینی ببینید

امتیاز شما